Ngôn ngữ: Tiếng Việt Language: English
Bảng giá máy hàn TIG Riland

Bảng giá máy hàn TIG Riland

Máy hàn Riland DC TIG 200SE
Máy hàn Riland Máy hàn WS 200S
Máy hàn Riland WS 250S
Máy hàn Riland WS 200P
Máy hàn Riland TIG 200CT
Máy hàn Riland TIG 250CT
Máy hàn Riland WS 300S 
 
Giá: 5.180.000 VND In báo giá
(Giá đã bao gồm VAT)
Facebook Share Facebook Messenger Skype Twitter
Gmail Google bookmarks More...
Bảng giá máy hàn TIG Riland chính hãng
 
Máy hàn DC TIG 200SE
8 MOSFET (K4107)
8 Đi ốt (D92-02)
Điện áp vào (V): 1Pha
220V/50-60HZ
(Thời Gian Ra Khí: 2.5s;5s)
Thông số:
-Công suất: 3,3KVA
-Điện áp hàn: 40V
-Dòng hàn: 10-160A
-Hàn phôi dày: 0,5-4mm
Trọng lượng: 8Kg Kích thước máy: 395*153*301mm
Phụ Kiện gồm: Súng TIG QQ150 dài 8M, Bộ
kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 5,180,000
Máy hàn WS 200S (TIG)
12 MOSFET (K4107)
12 Đi ốt (XS4202)
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
(Thời Gian Ra Khí: 2.5s;5s)
Thông số:
-Công suất: 3,9KVA
-Điện áp hàn TIG: 44V
-Dòng hàn: 10-200A
-Hàn phôi dày: 0,5-4mm
Trọng lượng: 9Kg Kích thước máy: 395*153*301mm Phụ Kiện gồm: Súng
TIG QQ150 dài 4M, Bộ
kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 5,740,000
Máy hàn WS 250S (TIG)
12 MOSFET (K4107)
12 Đi ốt (XS4202)
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
(Thời Gian Ra Khí: 2.5s;5s)
Thông số:
-Công suất: 4,8KVA
-Điện áp hàn TIG: 16-18,4V
-Dòng hàn: 10-210A
-Hàn phôi dày: 0,5-5mm
Trọng lượng: 9Kg Kích thước máy: 395*153*301mm Phụ Kiện gồm: Súng TIG QQ150 dài 4M
Bộ kẹp mát dài 3M
Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 6,500,000
Máy hàn WS 200P (TIG) 12MOSFET (23N50E)
12 Đi ốt (XS 4202)
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
TIG XUNG
Thông số:
-Công suất: 4,5 KVA
-Điện áp hàn TIG: 43V
-Dòng hàn TIG: 10–200A
-Hàn phôi dày: 0,5–5mm
-Dòng hàn MMA: 40–160A
-Hàn que: Ø1,6–4,0mm(25%)
Trọng lượng: 10Kg Kích thước máy: 400*153*291mm Phụ Kiện gồm: Súng hàn WP 26 dài 4M Bộ kẹp mát dài 3M
Kim hàn TIG(Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON

6,500,000

Máy hàn TIG 200CT
8 MOSFET (28N50E)
8 Đi ốt (25U20_EW9C8M)
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1pha 220V/50-60HZ
Thông số:
-Công suất: 3,8KVA
-Điện áp hàn TIG: 16,5-58V
-Dòng hàn TIG: 10-180A
-Hàn phôi dày: 0,5-4mm
-Dòng hàn MMA: 10-155A
-Hàn que: Ø1,6-3,2mm(60%)
Trọng lượng: 6.5Kg Kích thước máy: 402×160×300mm
Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG QQ150 dài 8M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Bộ kẹp mát dài 3M, Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON

5,850,000

Máy hàn TIG 250CT
12 MOSFET (28N50E)
12 Đi ốt (D92-02)
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Thông số:
-Công suất: 5,5KVA
-Điện áp hàn TIG: 15,5-64,5V
-Dòng hàn TIG: 10-230A
-Hàn phôi dày: 0,5-5mm
-Dòng hàn MMA: 10-190A
-Hàn que: Ø1,6-4,0mm
Trọng lượng: 7,5Kg Kích thước máy: 402*160*300mm Phụ Kiện gồm: Súng
hàn TIG QQ150 dài 8M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Bộ kẹp mát dài 3M, Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 6,900,000
Máy hàn WS 300S (TIG)
20 MOSFET (K3878)
20 Đi ốt (D92-02)
Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công suất: 8,2KVA
-Điện áp hàn TIG: 47V
-Dòng hàn: 10-300A
-Hàn phôi dày: 0,5-8mm
Trọng lượng: 19Kg Kích thước máy: 480*204*360mm Phụ Kiện gồm: Súng
hàn TIG WP26 dài 4M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Bộ kẹp mát dài 3M, Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON

9,800,000

Máy hàn TIG 300A 16 MOSFET
16 ĐI ỐT
2 Chức năng (TIG; MMA)
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Thông số:
-Công suất: 8,3KVA
-Điện áp hàn TIG: 15V
-Dòng hàn: 10-300A
-Hàn phôi dày: 0,5-8mm
-Dòng hàn MMA: 20-230A
-Hàn que: 2,5-5mm(20%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ**
Trọng lượng: 12,5Kg Kích thước máy: 472*203*357mm Phụ Kiện gồm:
Súng TIG WP26 dài 4M Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Kẹp mát dài 3M, Kìm hàn dài 3m, Dây dẫn khí 3M,
Đồng hồ ARGON
 11,150,000
Máy hàn WS 300A (TIG) 20 MOSFET (3878-EW8HTFC) 20 Đi ốt (D92-02)
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công suất: 5,6KVA
-Điện áp hàn TIG: 63V
-Dòng hàn TIG: 15-230A
-Hàn phôi dày: 0,5-8mm
-Dòng hàn MMA: 15-230A
-Hàn que: Ø1,6-5mm(20%)
Trọng lượng: 19Kg Kích thước máy: 505×203×375mm
Phụ Kiện gồm:
Súng TIG WP26 dài 4M Bộ kẹp mát dài 3M
Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 11,000,000
Máy hàn WS 400GT (TIG)
6 IGBT đơn (40T120FES)
6 Đi ốt (STTH60RL.03CW)
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công suất: 13KVA
-Điện áp hàn TIG: 60V
-Dòng hàn TIG: 10-400A
-Hàn phôi dày: 0,5-12mm
-Dòng hàn MMA: 10-380A
-Hàn que: Ø1,6–5mm(70%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ**
Trọng lượng: 25Kg Kích thước máy: 508*244*423mm Phụ Kiện gồm:
Súng hàn TIG NƯỚC WP18 dài 4M
Bộ kẹp mát dài 3M Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 17,800,000
Máy hàn WSE 200G
8 MOSFET(K53S60)
24 IGBT đơn (GW60V60DF)
8 Đi ốt (D92-02)
[Hàn 2 chức TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
Thông số:
-Công suất: 3,8KVA
-Điện áp hàn TIG: 90V
-Dòng hàn TIG: 12-180A
-Hàn phôi dày: 0,8-4mm
-Dòng hàn MMA: 12-140A
-Hàn que: Ø1,6-3,2mm(45%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM**
Trọng lượng: 15Kg Kích thước máy: 455*204*368Mmm
Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG WP26 dài 4M, Bộ kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 13,200,000
Máy hàn TIG 200PAC/DC GDM
8 IGBT đơn (GW60V60DF)
14 Đi ốt (GP11ON20S)
[Hàn 2 chức TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
TIG XUNG
Thông số:
-Công suất: 3,8KVA
-Điện áp hàn TIG: 59V
-Dòng hàn TIG: 15-180A AC/DC
-Hàn phôi dày: 0,5-4mm
-Dòng hàn MMA: 30-160A
-Hàn que: Ø1,6-3,2mm(55%)
-Hàn Que: tính năng chọn mã que hàn và đường kính que; chỉnh hot start và thời gian hot start; ARC FORCE
-Hàn TIG: Tính năng điều chỉnh như Máy TIG 315PAC/DC và thêm 1 số chức năng hàn...
**CHỨC NĂNG 2T/4T/HÀN
ĐIỂM: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM**
*Quạt sẽ tự động quay khi máy cần tản nhiệt.
Trọng lượng: 6,5Kg Kích thước máy: 315*145*248mm Phụ Kiện gồm:
Súng TIG WP26 dài 4M Bộ kìm hàn dài 3M
Bộ kẹp mát dài 3M Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes),
Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 12,500,000
Máy hàn TIG 250PGDM
4 IGBT đơn (GW60V60DF)
6 Đi ốt (D92-02)
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
TIG XUNG
Thông số:
-Công suất: 5,0KVA
-Điện áp hàn TIG: 56V
-Dòng hàn TIG: 15-200A
-Hàn phôi dày: 0,5-4mm
-Hàn phôi(Lạnh): 0,3-1,5mm
*TIG lạnh (ESD): Hàn liên tục, Hàn Điểm
*TIG: 2T/4T/Hàn Theo thời gian
*Quạt sẽ tự động quay khi máy cần tản nhiệt
Trọng lượng: 5,6Kg Kích thước máy: 315*135*250mm Phụ kiện gồm: Súng
TIG QQ150 dài 8M, Bộ
kẹp mát dài 3M, Dây dẫn khí 3M, Kim hàn TIG (Tungstene letrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
   6,950,000
Máy hàn TIG 200PA/DC
28 MOSFET (AC và DC)
8 ĐI ỐT
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
TIG XUNG
Thông số:
-Công suất: 4,2KVA
-Điện áp hàn: 45V
-Dòng hàn Tig: 10-190A
-Hàn phôi dày: 0,8-4mm
-Dòng hàn Que: 10~150A
-Hàn Que: Ø2.5-3.2mm(50%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM**
Trọng lượng: 20Kg Kích thước máy: 476*340*402mm Phụ kiện gồm: Súng hàn TIG W26 dài 4M Bộ kẹp mát dài 3M
Kim hàn TIG(Tungstene letrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
   12.500.000
Máy hàn TIG 250PAC/DC
44 (AC) MOSFET [28N50E] (DC:IRFP260M)
6 Đi ốt DC: STTH30W02CW
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA]
Điện áp vào (V): 1Pha 220V/50-60HZ
TIG XUNG
Thông số:
-Công suất: 4,8 KVA
-Điện áp hàn TIG: 68V/DC(96 V/AC)
-Dòng hàn TIG: 10-210A
-Hàn phôi dày: 0,8-5mm
-Dòng hàn MMA: 10-160A
-Hàn que: Ø1,6-3,2mm(55%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM**
Trọng lượng: 20Kg Kích thước máy: 476*340*402mm Phụ Kiện gồm: Súng
hàn TIG WP26 dài 4M, Bộ kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 15,250,000
Máy hàn TIG315PAC/DC
72 MOSFET (DC:K3878) (AC:IRFP260M)
24 Đi ốt (D4204)
[Hàn 2 chức năng TIG,MMA] Điện áp vào (V): 3Pha 380V/50-60HZ
TIG XUNG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công suất: 8,2KVA
-Điện áp hàn TIG: 62V
-Dòng hàn TIG: 12-300A
-Hàn phôi dày: 1-8mm
-Dòng hàn MMA: 15-240A
-Hàn que: Ø1,6-4mm
**CHỨC NĂNG 2T/4T/VÒNG
LẶP: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM**
Trọng lượng: 38 Kg Kích thước máy: 609*332*622mm Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG NƯỚC WP18
dài 4M, Bộ kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 25,000,000
Máy hàn WSM 400IJ
1 IGBT khối (150A/1200V)
2 Đi ốt khối (100A/400V) [Hàn 2 chức năng TIG và Que] Điện áp vào (V): 3Pha
380V/50-60HZ TIG XUNG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công suất: 13KVA
-Điện áp hàn TIG: 80V
-Dòng hàn TIG: 10-400A
-Hàn phôi dày: 0,5-12mm
-Dòng hàn que: 20-400A
-Hàn que: Ø1,6-5mm(70%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T/VÒNG
LẶP: CÓ**
Trọng lượng: 34Kg Kích thước máy: 550*280*545mm Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG NƯỚC WP18
dài 4M, Bộ kẹp mát dài 3M, Kim hànTIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 25,800,000
Máy hàn WSM 500IJ
1 IGBT khối (BG200B12UY3-I)
3 Đi ốt khối (100A/400V) [Hàn 2 chức năng TIG và Que] Điện áp vào (V): 3Pha
380V/50-60HZ TIG XUNG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công suất: 18,7KVA
-Điện áp hàn TIG: 59,3V
-Dòng hàn TIG: 25-500A
-Hàn phôi dày: 0,5-16mm
-Dòng hàn que: 25-400A
-Hàn que: Ø1,6-6mm(80%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T/VÒNG
LẶP: CÓ**
Trọng lượng: 42Kg Kích thước máy: 600*318*645mm Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG NƯỚC WP12
dài 4M, Bộ kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 36,500,000
Máy hàn WSME 400I
1 IGBT Khối (FF100R12KS4)
36 Đi ốt  [AC/DC(75G60HD)]
Điện áp vào(V): 3Pha
380V/50-60hz TIG XUNG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công Suất(KVA): 13KVA
-Điện áp hàn: 72 V
-Dòng hàn TIG: 20-400A
-Hàn phôi dày: 1.0-12mm
-Dòng hàn MMA: 20-320A
-Hàn Que: Ø1,6-5mm(70%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T/VÒNG
LẶP: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM
Trọng lượng: 58Kg Kích thước máy: 709*440*750mm Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG NƯỚC WP18
dài 4M, Bộ Kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 46,000,000
Máy hàn WSME 500I
1 IGBT Khối (BG200B12UY3-I)
48 Đi ốt[AC/DC (75G60HD)]
Điện áp vào(V): 3Pha
380V/50-60hz TIG XUNG
MÁY CÔNG NGHIỆP
Thông số:
-Công Suất(KVA): 18,8KVA
-Điện áp hàn: 66.5V
-Dòng hàn TIG: 20-500A
-Hàn phôi dày: 1-16mm
-Dòng hàn MMA: 20-340A
-Hàn Que: Ø1,6-5mm(75%)
**CHỨC NĂNG 2T/4T/VÒNG
LẶP: CÓ**
**HÀN ĐƯỢC NHÔM
Trọng lượng: 80Kg Kích thước máy: 760*380*820mm Phụ Kiện gồm: Súng hàn TIG NƯỚC WP12
dài 4M, Bộ Kẹp mát dài 3M, Kim hàn TIG (Tungsten eletrodes), Dây dẫn khí 3M, Đồng hồ ARGON
 60,000,000
 
Máy hàn Riland được biết đến như một sản phẩm không thể thiếu trong việc thi công xây dựng, trong các xưởng sản xuất gia công cơ khí, sửa chữa đóng tàu.
 
Máy hàn Riland của nước nào?
Máy hàn Riland là thương hiệu nội địa của Trung Quốc, nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn được xuất khẩu đến nhiều nước Châu Á. 
Chất lượng và độ bền của máy hàn Riland được đánh giá cao và độ phủ sóng ngày một nhân rộng, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Riland cung cấp các dòng máy hàn khác nhau như: hàn que, hàn Mig và hàn Tig, các dòng máy từ công suất nhỏ đến quy mô lớn để phục vụ nhu cầu từ gia đình, xưởng nhỏ, công trình, công trường và một phần góc độ hàn công nghiệp. 
dai ly phan phoi may han riland chinh hang 
Máy hàn Riland có tốt không?
Chất lượng của máy hàn Riland được đánh giá cao như máy hàn Hồng Ký của Việt Nam. Để đánh giá chi tiết và cụ thể hơn, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy linh kiện và bo mạch bên trong máy hàn Riland này được làm rất đẹp và chỉn chu như thế nào!
Số khung, số máy (seri) được dán đầy đủ trong ruột máy, độ hoàn thiện khá nuột nà, các chân jack cắm đều được bọc keo chống ẩm.
 
Chế độ bảo hành của máy hàn Riland
Từ tháng 5/2019 trở đi thì từ tất cả các dòng máy hàn điện tử như: máy hàn Mig, hàn Tig, hàn que và máy cắt Plasma đều được bảo hành 24 tháng trên toàn quốc.
Trong thời gian bảo hành, bạn chỉ cần gửi máy đến đại lý máy hàn Riland mà bạn đã mua trước đó và yêu cầu bảo hành máy là được. Họ sẽ đưa máy đến hãng để bảo hành và thông báo thời gian nhận máy sau khi bảo hành xong.
Riêng với phụ kiện, nếu sau này có hỏng hóc về dây hàn, kẹp mass, bạn sẽ được mua mới dễ dàng. 
 
Nên mua máy hàn Riland ở đâu?
Tương tự như máy hàn Jasic và máy hàn Weldcom, máy hàn Riland bị làm giả, làm nhái rất nhiều. Vì vậy, khi đi mua hàng, người dùng cần lưu ý là trên mỗi máy hàn Riland chính hãng sẽ có tem bảo hành kích hoạt điện tử (cào mã và kích hoạt điện tử trên hệ thống của hãng). Vì vậy từ tháng 5/2019 trở đi, nếu quý khách đi mua máy mà không có tem bảo hành này thì chắc chắn 100% là hàng giả. 
Hiện trên Việt Nam chỉ có một vài đại lý Riland chính hãng, vì vậy người dùng hãy cân nhắc để chọn địa chỉ mua uy tín, giá tốt và có những chính sách mua hàng ưu đãi nhất cho khách hàng như tặng quà, giao hàng miễn phí, chế độ đổi trả hợp lý,... 
 
Thiết Bị Plaza đại lý phân phôi MÁY HÀN RILAND: máy hàn que riland, máy hàn tig Riland, máy hàn mig co2 Riland, máy cắt plasma Riland chính hãng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.
 
 
chat zalo thietbiplaza
Sản phẩm khác
Máy hàn Riland TIG 400PAC/DC
Giá: 31.000.000 VND
Máy hàn Riland TIG 200P AC/DC
Giá: 12.500.000 VND
Máy hàn tig Riland WS 250S
Giá: 6.500.000 VND
Máy hàn tig Riland WS 200P
Giá: 6.500.000 VND
Máy hàn Riland tig 200CT
Giá: 5.850.000 VND
Máy hàn tig Riland WS 200S
Giá: 5.750.000 VND
motor dien elektrim,dong co elektrim singapore
Tư vấn trực tuyến
Hải Yến: 0936.390.588
gọi điện gọi zalo
Minh Quang: 0936.132.359
gọi điện gọi zalo
Bích Ngọc: 0979.398.051
gọi điện gọi zalo
Diễm My: 0988.968.044
gọi điện gọi zalo
Thu Hà: 0915.650.156
gọi điện gọi zalo
Sản phẩm khuyến mại
Tin mới
Đối tác


Lượt truy cập: 7199976
Hiện đang có 13 khách online

CÔNG TY TNHH MINH THIÊN LONG - MST: 0105892276
VPHN: 14B Ngõ 200 Phố Vĩnh Hưng, Quân Hoàng Mai, Hà Nội
VPHCM: 41 QL1A Đông Lân, Bà Điểm, Hooc Môn, HCM
Điện thoại/ Zalo: 0986166533 * 0915650156 * 09793980510936390588
Email: thietbiplaza@gmail.com | Zalo / Facebook: thietbiplaza
Copyright 2009 - 2023 by Thiet Bi Plaza.
All right reserved.
Follow us onzalo thietbiplaza https://wa.me/c/84986166533facebook thietbiplazahttps://twitter.com/thietbiplazaintagram thietbiplazayoutube thietbiplazatiktok thietbiplazashopee thietbiplaza
MÁY DÙNG ĐIỆN
 
DỤNG CỤ LÀM MỘC
MÁY DÙNG PIN
 
MÁY DÙNG HƠI
 
THIÊT BỊ GARAGE ÔTÔ
MÁY CHẠY XĂNG / DẦU
 
THIÊT BỊ ĐO ĐIỆN
 
THIỆT BỊ QUẢNG CÁO
MÁY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
 
THIẾT BỊ PHUN SƠN
MÁY HÀN CẮT
 
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
MÁY NÉN KHÍ
 
MÁY BƠM / PHUN RỬA
 
DỤNG CỤ ĐO LƯỜNG
Máy thủy bình

PHỤ TÙNG PHỤ KIỆN: Mũi khoan mũi đục | Đá mài đá cắt | Lưỡi cưa lưỡi cắt | Pin và sạc pin | Phụ kiện hàn cắt | Roto, stato, đầu măng ranh, giá kẹp máy khoan,máy cắt,..

dai ly ban may co khi, may xay dung gia re